شته ها

 

این آفت ها در طول رشد گیاه فعال هستند . چون منابع تغذیه آنها ، شیره پرورده
گیاهی است .

شته ها شبیه دانه های سبز ، قهوه ای و  یا سیاه به نظر می رسند . بدنی چاق و
پاهایی دراز دارند .

شته ها روی ساقه های جوان و ته جوانه گل و یا روی سطح پشتی برگ های تازه و جوان
دیده می شوند.

این حشرات با مکیدن شیره سلولی خسارات زیادی به بار
می آورند.

مبارزه با شته ها زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که
به محض ظهور اولین کلنی های شته آغاز گردد .

مبارزه با شته در محیط های بسته آپارتمان نسبتا ساده بوده و با چند بار استفاده
از حشره کش های معمولی که برای مبارزه با مگس از آنها استفاده میشود از بین میرود .

اما در محیط باز دفع شته بسیار مشکل است .

سمومی که در مبارزه علیه شته ها بکار برده می شود ،
اغلب سموم فسفره میباشند که خاصیت تماسی دارند مانند : مالاتیون ، گوزاتیون ،
دیازینون و سوپر اسید ، که بر حسب ماده موثر آنها از یک تا یک و نیم گرم در یک لیتر
آب مصرف میشوند . سموم نفوذی موسوم به سیستمیک مانند : فسامیدون ، متاسیتوکس و سموم
مشابه که دارای خاصیت نفوذی میباشند برتری چشم گیری به سموم تماسی شته کش دارند .
زیرا علاوه بر اینکه شته ها در سطح زیرین برگها و مکانهای دیگری از گیاه که سم
مستقیما به آنها نمی رسد را از بین میبرد ، بلکه به پارازیت ها و شکارچی های مفید
آنها نیز صدمه زیادی وارد نمی آورد . و نیز علیه کنِه های گیاهی موثر می باشد و
دوام آنها برحسب رشد گیاه و نوع سم بین ۱۰ تا ۲۰ روز طول می کشد . برای اینکه مقدار
ماده موثر بیشتری داخل گیاه شود ، لازم است که سمپاشی زمانی که برگها باندازه کافی
رشد کرده باشند انجام گیرد .بنابراین باید این سموم را دیر تر از سموم شته کش تماسی
مصرف نمود .

 

/ 0 نظر / 22 بازدید