دراسنا

نام علمی : Dracaena marginata

نام انگلیسی: Dracaenaدراسناگاهی به صورت چند ساقه ای رشد کرده و بزرگ می
شود و مانند بعضی گیاهان
نیاز به هرس و کنترل دارد. این زمان بهترین زمان برای
تکثیر گیاه است.
دراسنا را می توانید از طریق قلمه انتهایی ساقه و قلمه های ساقه
ای تکثیر
کنید. می توانید از جوانه های بوجود آمده در پای گیاه نیز استفاده
کنید.
قلمه های انتهایی و شاخه های فرعی بوجود آمده در انتهای گیاه رابا
یک
چاقوی تیز جدا و به قطعات
15
10 سانتی تقسیم
کنید. قلمه های ساقه ای، شامل ساقه های بدون برگ را، با یک
قیچی باغبانی یا شاخه
زنی، به تکه هایی به طول 5/7 – 5 سانت ببرید.
دقت
کنیدکه هر تکه دارای یک جفت جوانه خفته باشد. مراقب باشید که
قطعات ساقه
را وارونه در خاک نگذارید و حتماً سمت پائین آن درون خاک قرار گیرد،
زیرا
اگر به شکل وارونه در خاک قرار بگیرند، ریشه تولید نمی کنند. هر قلمه
را
برای بازدهی بیشتر در پودر هورمون ریشه زایی فروبرید، برگهایی که
لازم
نیستند، از ساقه جدا کنید و هر قلمه را در گلدان متوسطی حاوی کمپوست
مخصوص
قلمه و بذر قرار دهید. قلمه ها را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید و
در
دمای حدود 24 درجه دور از تابش مستقیم خورشید نگاه دارید. خاک باید
کمی
مرطوب باشد. پس از دو ماه که ریشه دهی انجام می شود، کیسه پلاستیکی
را
بردارید و شروع به تغذیه قلمه ها با کود مایع کنید که به تشکیل یک
گیاه
مناسب کمک خواهد کرد.
برای
آنکه تکثیر موفقی داشته باشید، از تکثیر در
طول تابستان پرهیز کنید.
بهترین زمان برای تکثیر گیاه، از اواسط تا اواخر بهار
یا تابستان تا اوایل
پائیز است.


گرچه دراسناها در شکل متفاوتند، ولی انواع مختلف آن
مانند
D.
deremensis
و D. sanderianaبا روش مشابه تکثیر می شوند.

/ 0 نظر / 15 بازدید