گورگیاه :

نام علمی : Andropogon
sppگیاهی است انبوه،
گسترده، خشبی و خوش خوراک که با چندین مرتبه رشد مجدد در سال نسبت به چرای مفرط
مقاوم می باشد .

سنبله های این گیاه بر روی هر گره
محور اصلی سنبله به صورت بندبند قرار گرفته است . بعضی از این انواع دارای دم گل
بلندی است که گاهی سنبله آن عقیم و پوشیده از موهای ظریف می باشد


ساقه های این نباتات سخت بوده ، سنبلچه ها در یک سنبل
مرکب قرار گرفته است و چنانچه این گیاه بیش از حد رشد نماید خشبی شده از کیفیت
علوفه ای آن به میزان فراوانی کاسته می گردد

این گیاه
از غرب اروپا تا مرکز آسیا پراکنده می باشد ودر ایران نیز وجود دارد
.


/ 0 نظر / 13 بازدید