فارسی اصیل : کپی ناژ (کپی
= میمون +ناژ = کاج) اشاره به معنی ریشه نام لاتین آن


فارسی رایج : کاج
مطبق


نام انگلیسی nirfolk island pine
:

گیاهی است سوزنی برگ زیبا و از خانواده «آراکرییاسه» با شاخه های
مطبق، موطن اصلی جزیره نور فولک استرالیا رشد آن در محیط طبیعی زیاد ولی در
آپارتمان به کندی رشد می نماید و حداکثر 150 سانتیمتر میرسدو احتیاج شدیدی به
اکسیژن فراوان دارد و درجه حرارت بالا را تحمل نمیکند، گیاهانی که از طریق کاشت بذر
بدست آمدهآند شاخههایی بیمار و نامنظم تولید مینماید و بهتر است در ازدیاد آن از
قلمههای جوانههای انتهایی استفاده گردد.


نیازها

نور:
در تابستان از تابش نور مستقیم آفتاب به آن جلوگیری
کنید:
اگر چه سایه را تحمل می نماید ولی نزدیک به پنجره با نور ملایم
نگهداری کنید، در بهار و تابستان هر هفته یکبار 80 درجه آنرا بچرخانید در غیر
اینصورت گیاه بطرف نور خم شده و شکل طبیعی خود را از دست میدهد.

دما : حداقل درجه حرارت مطلوب در زمستان 5 درجه
سانتیگران و حداکثر آن در تابستان 16 درجه سانتیگراد، در صورت امکان بهتر است در
تابستان بیرون از اتاق نگهداری شود.

آبیاری
:
در تابستان هفتهای دوبار و در زمستان هر هفت تا ده روز یکبار آبیاری
کافی است، خاک را همیشه مرطوب نگهدارید، در صورت امکان از آب سبک بدون املاح
استفاده گردد.

رطوبت: هفتهای یکبار در
زمستان و هفتهای دوبار در تابستان احتیاج به غبار پاشی با آبفشان
دارد.

تغذیه : با شروع فصل رشد (بهار و
تابستان) جهت تغذیه مصنوعی از کود محلول در آب استفاده کنید بعلت نیاز کم این گیاه
به تغذیه مصنوعی نصف آن مقداری که روی بسته توصیه شده است کافی است.

خاک مناسب : خاک مورد نیاز این گیاه کمپوست سبک
است.

تعویض گلدان: قبل ازاینکه ارتفاع
گیاه به یک متر برسد هر سال گلدان را با یک درجه بزرگتر تعویض نمایید پس از آن سطح
گلدان را با آرامی خارج و با خاک کمپوست نو تعویض نمایید.

تمیز نمودن برگها: غبار پاشی با آبفشان در این خصوص
کافی است، از مواد براق کننده شیمیایی استفاده نکنید.
تکثیر : ریشهدار نمودن قلمه و کاشت بذر (پایههای بذری
دارای طبقات نامظم هستند )
رشد کاج مطبق بسیار کند و هر سال یک طبقه و یا حداکثر
دو طبقه بر طبقات خود میافزاد زیبایی این گایه در داشتن برگهای سوزنی شفاف در طبقات
و محیط جانبی تنه اصلی است برای این منظور سعی کنید از دستمالی کردن برگهای سوزنی و
استفاده از مواد براق کننده جلوگیری و با آب فشان رطوبت گیاه را تامین
نمایید.


هرس

شاخههای خشک
پایینی را تا انتها قطع کنید.

پودر گوگرد و روغن وازلین به محل قطع
بمالید.


عوارض و درمان

رشد گیاه متوقف شده است: ریشهها را بازدید کنید اگر
متراکم شدهاند زمان تعویض گلدان فرا رسیده است.

زخمهای سفید پنبهای شکل و سفید رنگ در قاعده برگها تشکیل شده است:
حشره آفت باعث این نارسایی است هر 14 روز یکبار با سم حشرهکش طبق دستور
سمپاشی کنید و یا با پنبه آغشته محلول به سم روی شاخه بمالید.

برگها متمایل به سفیدی هستند: اشعه مسقتیم آفتاب
مخصوصاً از پشت شیشه عامل آن است گیاه را به محلی با نور غیر مستقیم انتقال
دهید.

برگها سبز هستند ولی میریزند:

آبیاری زیاده از اندازه باعث این عارضه است، آبیاری را متوقف کنید تا سطح خشک شود
سپس آبیاری را با میزان کمتری انجام دهید.

برگهای
شاخههای پایین میریزند:
گیاه پیر شده است اگر تاریکی زیاد از اندازه
باشد، گیاه را به محل روشنتر انتقال دهید و شاخههای خشک شده را با چاقو و یا قیچی
تیز حذف نمایید.

شاخههای باریک و علفی هستند:
تغذیه مصنوعی تجویز میگردد، میزان مواد غذایی را دو برابر
کنید.

برگهای سوزنی زرد و قهوهای شده و
میریزند:
هوا گرم و خشک است، گلدان را به محل خنکتر با اکسیژن فراوان
منتقل کنید، آبیاری و آبفشانی را فراموش نفرمایید.

حشرات ریز سبز رنگ روی برگهای سوزنی ظاهر و برگها چسبناک
شدهاند:
هر 14 روز یکبار با یک سم حشرهکش نفوذی طبق دستور سمپاشی نمایید
تاعلایم برطرف گردند.

شاخهها بطرف پایین خم
شدهاند:
هوا خیلی سرد است، گیاه را به محل گرمتری منتقل نمایی....کاج مطبق در همهجای دنیا یافت میشود. این گیاه برای قرار دادن پشت
پنجرههای روشن جنوبی و شمالی البته با فاصله، مناسب است. دمای مورد نیاز کاج مطبق
نسبت به گیاهان دیگر پائین است. حدود ۵ الی ۲۵ درجه سانتیگراد مناسب است. این گیاه
باید در محلهای خنک نگهداری شود. بهترین خاک برای آن کمپوست است خاکی که نفوذپذیر
بوده و مواد مغذی داشته باشد. این گیاه به رطوبت کافی نیاز دارد و در تابستان باید
با آب ولرم اسپری شود. نیاز زیاد به کود ندارد. در صورت کوددهی نصف مقدار توصیه
شدهٔ دیگر گیاهان از کود استفاده نمائید.
بهتر است برای نظافت این گیاه آن را با
آب و صابون بدون عطر اسپری نمائید. توجه کنید که فاصلهٔ اسپری حدود ۲۰ سانتیمتر
باشد. سعی کنید این کار را از زوایای مختلف انجام دهید تا به همه جای گیاه رطوبت
برسد. تعویق گلدان هر سه سال یکبار کافیست. در صورت بزرگ بودن گلدان میتوانید
مقداری خاکِ روی آن را برداشته و خاک تازه بریزید. تکثیر از طریق بذر و ساقه
امکانپذیر است که البته کار مشکلی است

/ 0 نظر / 17 بازدید