رنگ پائیزه
رنگ پائیزه فقط مختص به برگ‌ها نیست بلکه بعضی گل‌ها نیز رنگ پائیزه دارند همین‌طور می‌توان از پیازهائی مانند کلشیکوم که در پائیز گل می‌دهند استفاده کرد.
گل‌های یک‌ساله نیز معمولاً تا اواخرپائیز گل می‌دهند.
گل کلم دارای برگ‌های توری شکل است که شبیه گلبرگ‌های یک شکوفه بزرگ به رنگ سفید یا بنفش روشن است و می‌توان آن را تناول نمود.
وقتی گل‌های تابستانه پژمرده شدند و شاخ و برگ پائیزه ظاهر شد میوه‌ها به باغ شما رنگ می‌بخشد برخی از آنها تا پائیز و زمستان دوام خواهند داشت.

/ 0 نظر / 82 بازدید