بسترهای کشت در گلخانه بصورت بسترهای زمینی و یا بسترهای مرتفع انتخاب می شوند. بسترهای مرتفع نسبت به بسترهای زمینی ارجح تر هستند بدلیل اینکه کنترل آفات و بیماریها و زهکشی در آن راحتتر است. از طرف دیگر ترکیب بستر کاشت باید طوری باشد تا تخلخل و زهکشی مناسب را فراهم بکند، برای اینکار میتوان اقدام به افزودن پیت اسفاگنوم کرد، هر چند در طول زمان پیت پوسیده و از میزان تخلخل بستر کاسته می شود. برای ایجاد خلل و خرج مطمئن تر استفاده از سنگریزه، شن درشت، پرلیت، خرده سفال و یا غیره ضروری است. در این شرایط تعداد دفعات آبیاری زیاد خواهد شد.
قبل از کاشت گندزدایی بستر کاشت از وظایف مهم پرورش دهنده می باشد، گندزدایی بستر با استفاده از متیل بروماید یا کلروپکرین و یا با استفاده از بخار آب انجام پذیر است. ولی با توجه به اینکه میخک به سمیت ناشی از بروماید حساس است بهتر است در درجه اول از روشهای موثر دیگر استفاده کرد، در غیر این صورت بستر باید دارای تخلخل کافی جهت تخلیه و خروج سریع گاز بعد از زمان گندزدایی، داشته باشد. در صورت استفاده از بخار آب، بخار سرد (بخار هوادار) نسبت به بخار داغ ترجیح داده می شود تا میکروارگانیسم های مفید در بستر حفظ شده و از تجزیه ترکیبات مفید و تولید نمکهای مضر جلوگیری بعمل آید.
تاریخ کاشت قلمه ها در بستر کاشت بستگی به تقاضای بازار دارد و برنامه ریزی باید بصورتی باشد تا بیشترین تولید در زمان اوج تقاضای بازار باشد. برای تولید محصول در اواخر اسفند قلمه ها باید در تابستان کاشته شوند. ارقام استاندارد میخک تا دو سال پرورش می یابند ولی انواع اسپری یکساله کاشته شوند و بعد با گیاهان جدید جایگزین می شوند. در زمان کاشت قلمه ها باید دقت کرد عمق کاشت قلمه ها به اندازه عمق آنها در بستر ریشه زایی باشد حتی قلمه هایی که کمی سطحی تر نیز کاشته می شوند سریعتر مستقر شده و به پوسیدگی ناشی از Rhizoctonia مقاومتر هستند. در این حال اگر 25 درصد قلمه ها بعد از اولین آبیاری بیافتند، معلوم می شود که در عمق مناسب کاشته شده اند.
فاصله و تراکم گیاهان بسته به رقم، میزان نور و زمان کاشت انتخاب می شود. در تولید یک ساله تراکم کاشت بالاست و فاصله کاشت 15*10 سانتیمتر انتخاب می شود. در صورتیکه در محصول دوساله فاصله کاشت 20*15 و یا 15*15 انتخاب می گردد.
میخک دارای ساقه های نرم و شکننده ای است و اگر قیم استفاده نشود ساقه های براحتی خم شده و ممکن است زیر سنگینی گل بشکنند به این خاطر استفاده از قیمهای سیمی در گلخانه های میخک رایج است. اولین لایه شبکه سیمی در زمان کاشت قلمه ها در روی بستر قرار داده می شوند و بعنوان نشانگر برای کاشت قلمه ها استفاده می شود، سپس باندازه 10 سانتیمتر بالا آورده می شود.
لایه های بعدی قیم شبکه ای با فاصله 10 سانتیمتر از لایه های پایینی قرار داده می شوند. د رمحصول یکساله بسته به اندازه بوته و سرعت رشد آن از حدود 4 لایه و در محصول دو ساله از 6 لایه شبکه استفاده می شود. حفظ و نگهداری ساقه ها در لابلای قیم شبکه ای نیازمند صرف کار است.

/ 0 نظر / 3 بازدید