پیاز لاله هلندی :
پیازها را میتوانید هماکنون
در باغچه یا گلدان بکارید

جنس خاک:به چند روش میتوان بستر برای لاله و سنبل تهیه کرد. برای
مثال: ۷۵ درصد خاک باغچه نرم + ۲۵ درصد ماسه بدون کود حیوانی
یا میتوان به جای خاک باغچه از مخلوط خاک برگ کاملا پوسیده استفاده کرد.
یا میتوان از ترکیب کوکوپیت و ماسه استفاده کرد. (پرلیت و کود حیوانی استفاده
نمیشود چون پرلیت با حفظ رطوبت زیاد و کود حیوانی با داشتن انواع قارچها همراه خود
ممکن است به پوسیدگی پیازها بیانجامد

به هرحال ترکیب بستر
بهتر است شن و ماسه داشته باشد تا اکسیژن بهتری در آن جریان یابد و رطوبت اضافی
اطراف پیازها باقی نماند.

نور: محل کاشت در باغچه یا محل قرار گرفتن
گلدانها باید کاملا نورگیر باشد.

اگر در گلدان میکارید بهتر است گلدانها را تا وقتی که ریشهها به خوبی تنیده
شوند و کار بکنند در فضای آزاد زیر شرایط سرما و بارندگی قرار دهید (معمولا حدود دو ونیم ماه) برای گلدهی زودهنگام میتوان یکی
دو هفته مانده به عید گلدانها را به خانه یا گلخانه آورده و در شرایط گرم (دمای
شبانه ۱۶ درجه) قرار دهید. لالهها را معمولا زودتر از سنبلها به داخل گلخانه
میآورند.

ولی توجه داشته باشید که اگر دمای شبانه
بیشتر از ۱۷ درجه باشد ممکن است منجر به بیماری مرگ غنچه بشود (غنچهها کج شده و
میافتد) همچنین در محیط گرمتر احتمال بیماریهای قارچی بیشتر است. بنابرین پس از
انتقال به خانه یا گلخانه لالهها به دقت و مراقبت بیشتری نیاز دارند.

فاصله مناسب بین دو پیاز در باغچه:
۱۰ سانتیمتر – در یک گلدان ۱۲ (دهانه گلدان ۱۲ سانتیمتر) یک پیاز میکاریم.

عمق کاشت: در باغچه حدود ۱۰
سانتیمتر.
در گلدان کافی است مقدار کمی خاک روی
پیاز باشد. چون معمولا پس از کاشت گلدانها را زیر لایهای از ماسه (به قطر حدود ۱۵
تا ۲۰ سانتیمتر) قرار میدهند تا با ایجاد فشار بیشتر، از یخ زدگی پیازها محافظت
بکند + موجب افزایش ارتفاع گلها و ساقه گلدهنده بشود + به گیاه القاء بکند که هنوز
برای رشد زود است و خیلی به عید نوروز مانده + به حفظ رطوبت خاک اطراف پیازها کمک
بکند.

آبیاری: در باغچه بهتر است از بارندگی طبیعی استفاده شود و آبیاری
دستی انجام نشود. مگر اینکه هوا گرم شده باشد (مثلا ۱۵ اسفند)
و دیگر برف و باران مدتهاست نباریدهاست. در چنین شرایطی آبیاری دو هفته
یکبار ایرادی ندارد.

گلدانهای
کاشته شده بلافاصله به طور کامل سیراب کنید و اگر بارندگی طبیعی نبود حداکثر دو
هفته یکبار آبیاری کاملی بفرمایید.

پس از انتقال گلدانها به گلخانه یا خانه پشت پنجره – بسته به دمای محیط
آبیاری مرتبی انجام دهید تا گیاه دچار تنش کمآبی نشود. کم آبی منجر به کیفیت پایین
گلها میشود. پر آبی منجر به پوسیدگی پیاز میشود. باید حد آبیاری را متعادل
نگهدارید.

کودیاری: در باغچه با خاک غنی به کودهای شیمیایی نیاز خاصی وجود
ندارد. ولی در گلدانهایی که به خانه یا گلخانه منتقل میکنید با کودهای کامل مانند
کریستالون ۱۸.۱۸.۱۸ برای بهبود ریشهها و برگها و گلها میتوان تغذیه مصنوعی انجام
داد. همچنین پس از ظهور غنچهها میتوان با کودهای حاوی پتاسیم بیشتر مانند کریستالون
۱۲.۱۲.۳۶ به بهبود کیفیت رنگ و اندازه گلها کمک کرد.

ارتفاع:
ارتفاع نهایی گیاه پس از گلدهی: ۲۵ تا ۳۵
cm

کاشت برای مناطق خیلی گرمسیر و بدون بارندگی:
در مناطقی که زمستان آنها به هیچ
وجه زیر مثبت ده درجه سانتیگراد نمیآید. لازم است که برای اطمینان از کیفیت گلهای
پیازها آنها را به طور مصنوعی مدتی سرمادهی کرد. برای این منظور پیازها را در یک
کیسه نایلونی درون کوکوپیت مرطوب و خیس قرار داده. در یخچال خانگی که متوسط دمای ۴
تا ۷ درجه مثبت سانتیگراد دارد قرار میدهیم. (توجه داشتهباشید که چینه سرمایی = stratification در حالت مرطوب اتفاق میافتدپس بستر شما چه کوکوپیت یا پیتماس یا ماسه باید کاملا
مرطوب باشد.)

پس از حدود ۶ هفته ریشهها و جوانههای
پیازها بیرون آمده و پس از اینکه ریشهها به بیش از ده سانتیمتر رسید میتوان پیازها
را در آورده و در گلخانه کاشت و مرتب آبیاری و رسیدگی کرد تا به گلدهی برسند. از
این روش همچنین برای برداشت گل در خارج از فصل استفاده میشود. ولی درصد تلفات
پیازها و غنچهها در این روش قابل توجه است.


/ 0 نظر / 16 بازدید