گل سنگ

گیاه سنگی
(گُل سنگ) یا لیتوپس
Lithopsگیاه فوق‌العاده جالب و کوچکی از نوع گیاهان گوشتی و عجیب است. این گیاه
در ظاهر، شبیه سنگریزه‌های کوچکی است که به تعداد زیاد در گلدان کاشته شده‌اند.

گُل سنگ، گیاهی کُند رشد است و بعضی از
انواع آن در طول سال، فقط یک‌میلی‌متر رشد می‌کند. این گیاه می‌تواند تا 4000سال
عمر کند.

در بسیاری از موارد می‌توان گُل سنگ را
در سواحل دریا مشاهده کرد؛ ضمن این که نوعی از گُل سنگ‌ها در درون آب دریاها نیز
زندگی می‌کنند.

محل زندگی گُل سنگ‌ها اغلب روی
سنگ‌هاست و از مواد معدنی آن‌ها استفاده می‌کنند، اما برخی از آن‌ها روی تنه
درختان، جلبک‌ها و ... رشد می‌کنند. گُل سنگ‌ها به طور عمده گیاهان با دوامی هستند
و در صورت خشک شدن به یک حالت مقاوم و یا دوره کُمون وارد می‌شوند اما با کمی رطوبت
(مانند شبنم صبحگاهی) گُل سنگ‌ها سریع آبدار شده، فتوسنتز را شروع
می‌کنند.

گُل سنگ‌ها را می توان گیاهانی تنبل
نامید. بسیاری از آن‌ها از نظر متابولیکی فقط یک ساعت و یا کم‌تر از آن در روز
فعالیت می‌کنند، اما همین زمان کوتاه هم کافی است که احتیاج خود را تأمین
کنند.

دمای مورد علاقه این گیاه، حدود 20
درجه سانتی‌گراد است و زیادشدن گُل سنگ از راه کاشت بذر، از اول تا آخر فصل بهار
است. همچنین می‌توان پاجوش‌های کوچک گُل سنگ را از پایه مادر جدا
کرد.

/ 0 نظر / 12 بازدید