آنزیمهای شیره گوارش گیاهان گوشتخوار خاصیت
ضدغفونی کننده دارند
گروهی از دانشمندان ژاپنی کشف کردند که در فرایند
گوارش گیاهان گوشتخوار ، آنزیمهایی ترشح می شوند که توانایی مبارزه با آلودگیها را
دارند.
 بی شک گیاه
گوشتخوار، اولین ارگانیسمی نیست که برای تحقیقات پزشکی زیستی مورد توجه دانشمندان
قرار گرفته است.

در همین راستا به تازگی محققان موسسه «هاریما» و دانشگاه
«ایشکاوا» که نتایج تحقیقات خود را در مجله Journal of Proteome Research منتشر
کرده اند، کشف کردند که این گیاهان در دوره فرایند گوارش خود آنزیمهایی تولید می
کنند که از توانایی مقابله با آلودگیها برخوردارند.

بیشتر گیاهان با جذب
مواد غذایی مثل فسفر و پتاسیم از زمین رشد می کنند. این درحالی است که گیاهان
گوشتخوار اغلب در زمینهایی رشد می کنند که با فقر این مواد روبه رو هستند و
بنابراین برای بقا و ادامه زندگی از حشرات تغذیه می کنند.

بعضی از این
گیاهان دهانهای دندانی کوچکی را توسعه داده اند و بعضی دیگر همانند گیاهان عادی برگ
تولید می کنند.

در این میان گیاه گوشتخوار Nepenthes به خاطر رنگهای متنوع
برگها و رایحه هایی که ساطع می کند، حشرات را به طرف برگهای خود جذب می کند و آنها
را در تله های محتوی اسید فولیک به دام می اندازد.

در این خصوص این
دانشمندان اظهار داشتند: از مدتها قبل کشف شده بود که این گیاهان در شیره گوارشی
خود آنزیمهایی دارند اما تاکنون کشف نشده بود که این آنزمیها دقیقا از چه نوعی
هستند.

اکنون این دانشمندان در آزمایشگاه گیاهان گوشتخواری را پرورش دادند و
شیره هایی را که این گیاهان قبل از شکار حشرات تولید می کنند مورد آزمایش قرار
دادند.

در این بررسی آنزیمهای مختلفی شناسایی شد که از میان آنها تنها سه
آنزیم از نوع گوارشی هستند. این درحالی است که بقیه آنزیمها در پیشگیری عفونتهای
باکتریایی نقش دارند.

این دانشمندان از این بررسی ها نتیجه گرفتند که
گیاهان گوشتخوار برای محافظت از شکار خود در مقابل بیماریها و قارچها استفاده می
کنند.

در حقیقت این گیاهان می توانند با این روش به مدت طولانی شکار خود را
نگه دارند و در دوره های زمانی مختلف از آن تغذیه کنند.
 
/ 0 نظر / 15 بازدید