خورنال :

نام علمی : Cenchus
Sppگونه ای است چمنی، انبوه و
کلاف مانند و مخصوص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است که پراکندگی جغرافیایی آن
زیاد می باشد .

این گیاه با آب و هوای مختلف تطابق
دارد ولی در مقابل سرما حساس می باشد و کیفیت خوش خوراکی آن خوب است و به علت جوانه
زدن آسان و رشد سریع در مقابل چرای مفرط مقاوم است .

گونه
های مختلف این گیاه که شتر از آنها تغذیه می کند عبارتند از C.Bifiorus و
C.Ciliaris و C.Setigerus و C.Citearis . این گیاه در مناطق خیلی گرم ایران از
خوزستان تا بلوچستان دیده می شود . درخوزستان و جنوب فارس گونه C.Ciliaris فقط در
دامنه های سنگلاخی و صخره ای تا ارتفاعات ۸۰۰ متر دیده می شود .


در حالی که در بلوچستان به طور فراوان به صورت توده
هائی در زمین های مسطح شنی یافت می گردد . این گیاه مناسب ترین گونه جهت احداث
مراتع مصنوعی دائمی آبیاری شده و یا بدون آبیاری در جنوب ایران بویژه بلوچستان و
نواحی گرم خوزستان و فارس ،که کمتر از ۲۵۰ میلیمتر بارندگی دارد ، می باشد .
/ 0 نظر / 53 بازدید