تکوما

این یک نمایی کلی از بوته دوساله و البته تازه کاشته شده تکوما هست
:
من دیدم این بوته تا 3-4 متر هم ارتفاع میگیرد ، اما چون تنه قدرتمندی
نمیتواند تولید کند اغلب خم شد و نیاز به تکیه گاهی مانند دیوار دارد ،  همیشه با هرس این بوته را تا ارتفاع 1-1.5 متری با هرس نگه داریم
.
این نمایی از یکی از برگهای
تکوما هست :
گل آذین خوشه ایی :
تکوما هم مثل ابریشم مصری ، گلهایشان از پایین به سمت بالای
خوشه به ترتیب باز می شود و تا گلهایی پیر نمیرند گلهای جدید باز نمی شوند که این
خود عاملی هست تا گیاه مدت زمان زیادی گلدار باشد.
به ترتیب که گلهای قدیمی عمرشان
تمام می شود و میوه تولید می شود ، میوه های تکوما غلاف های شمشیر مانند است :

این هم تعدادی شاخه که گل دهی و
میوه دهی اشان تمام شده من هرسش کردم تا ایشالله با شاخه های جدید گل جدید تولید
کند :
اگر بزارید میوه ها کامل بر روی
بوته برسند و جدا کنید تا خشک شده میتوانید بذر ها را جدا کنید ، بذور بسیار سبک و
کاغذی هستند ، حدودا یکسال هم میتوان بذر را در جای خشک و خنک نگه داشت :

 


 

/ 2 نظر / 76 بازدید
لفغ

لاذ