طرز کشت و ازدیاد رعنا زیبا

بذر تمام انواع یکساله و دو ساله را در اسفند تا فروردین ماه در کوش
ملایمی کاشته ،یک ماه بعد، نباتات حاصله را زیر شاسی سردی نشاء نموده ، در اردیبهشت
یا اوایل خرداد ماه ، گیاهان را در زمین اصلی و به فواصل 40 -30 سانتینتری از
همدیگر نشاء می کنند .رعنا زیبا را از طریق تقسیم ریشه نیز می توان تکثیر کرد که
عمل تقسیم ریشه در بهار و پائیز انجام گرفته و در بسترهای مورد نظر کشت می
نمایند.

به هر صورت پس از شروع دوران گلدهی بایستی گلهای پژمرده به تدریج حذف
شوند تا گیاه بتواند مرتب به گل بنشیند و زیبایی خود را در تمام دوره گلدهی حفظ
نماید .به طور کلی رعنا زیبا طالب اراضی ، آفتاب گیر یا سایه آفتاب بوده و در زمین
های رسی مرطوب ، رشد خوبی نکرده و از بین می رود.

 

ارقام رعنا زیبا

امروزه ارقامی شناسایی شده اند که دارای رنگ قرمز مسی و یا قرمز لعلی
درخشان می باشند. ارقام پُر پَر از گروه Camete  بسیار زینتی می باشند که دارای
کلاپرکی به قطر 6 سانتیمتر با گلهای لوله ای و جام واجد بریدگی زیاد ، از زرد بسیار
روشن تا بسیار تیره یا ارغوانی تا خرمائی متمایل به قرمز با حاشیه زرد است.

این گونه دارای دو کولتیوار Zndian chief  با گلهای ساده به رنگ نارنجی
، مخملی تیره است و دیگری دو رنگ بوده ، گلها پر پر به رنگ نارنجی ، زرد یا سفید
هست. گیاهی یکساله ، دو ساله و دائمی ولی از آن به عنوان گل یکساله استفاده می
شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید