گل بی
منت باران یا جام زرین :

سترنبرجیا Autumn daffodil
گل
بی منت باران گیاهی چند ساله سوخوار است که در دامنه تپه های سنگی و دشت ها، از
اروپا و ترکیه تا و جام S. clusiana آسیای مرکزی یافت می شود.

این جنس در ایران دارای دو گونه به نام های جام زرین کورش می باشد (مظفریان،
1382 ). گل های آن شبیه گل زعفران و اغلب به صورت S. fischeriana زرین کلیبری
منفرد، قیف یا جام مانند به قطر چهار سانتی متر و به رنگ زرد درخشان بوده و روی
ساقه های بدون برگ تشکیل می شوند. برگ ها همزمان یا بلافاصله پس از گل ها ظاهر می
شوند

البته در برخی گونه ها پیش از اینکه برگ بدهند، گل
ها پدیدار می شوند. برگ ها نوار مانند بوده و در پایین گیاه به صورت افراشته قرار
می گیرند. گل آن بر خلاف گل زعفران که دارای 3 پرچم است، دارای 6 پرچم و اندام
زیرزمینی آن بر خلاف زعفران که پداژه است، سوخ پوشش دار می باشد.


/ 0 نظر / 19 بازدید