علائم کمبود نور
▪ برگ‌های گیاه رنگ‌پریده شده و برگ‌های جدید بی‌رنگ هستند.
▪ گیاه خسته به‌نظر می‌رسد.
▪ ساقه‌های علفی و ترد و شکننده، طول دمبرگ‌ها درازتر از معمول، غنچه‌ها کوچک، گل‌ها کم‌رنگ و کم‌پشت
▪ ساقه‌ها دراز شده و فاصله بین دو برگ زیاد است.
● علائم زیاد بودن نور
▪ لکه‌های سوخته روی برگ‌ها علامت تابش نور زیاد است
▪ لکه‌های سوختهٔ زنگ مانند، علامت عبور نور از شیشه و برخورد آن با برگ‌ها است.
ـ توجه: قطرات آب هم مانند شیشه، نور را از خود عبور می‌دهند پس گیاه را در آفتاب غبارپاشی نکنید چون قطرات آب مانند ذره‌بین عمل کرده و باعث ایجاد لکه‌های سوخته روی گیاه می‌شوند

/ 0 نظر / 23 بازدید