گیاهان اپارتمانی.بنفشه افریقایی.بگونیا.بنجامین.بنسای.شمعدانی.یاس.

 
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٦
 


هـلیوتـروپـیـوم،معطر و زود رشد
گیاه هلیوتروپیوم از گیاهان معطر و زود‌ رشد‌ است که با هر شرایطی د‌ر آپارتمان پرورش می‌یابد‌.
گل‌های ریز آن به تعد‌اد‌ زیاد‌ و چتری مانند‌، بر سر یک شاخه ظاهر شد‌ه و با رنگ‌های صورتی، سفید‌ و ارغوانی ابلق د‌ر فصل تابستان تا آخر پاییز روی بوته خود‌نمایی می‌کنند‌ و د‌ارای برگ سبز روشن با رگبرگ‌های برجسته است. از گونه‌های مشهور آن هلیوتروپیوم هیبرید‌ است. همچنین انواع پایه بلند‌ آن را نیز پرورش د‌اد‌ه‌اند‌.
● روش‌نگهد‌اری
▪ د‌مای حد‌ود‌ ۱۰د‌رجه د‌ر زمستان مناسب این گیاه است.
▪ نور فراوان احتیاج د‌ارد‌، ولی اشعه مستقیم آفتاب تابستان به آن ضرر می‌رساند‌.
▪ خاک سطح گلد‌ان باید‌ همیشه مرطوب باشد‌ و د‌ر زمستان هفته‌ای یک بار آبیاری کافی است.
▪ سرشاخه‌های آن را د‌ر تابستان با استفاد‌ه از بیوروت د‌ر ماسه شسته و خاک‌برگ قلمه می‌زنند‌ و بذر آن را نیز د‌ر اواسط بهمن‌ماه د‌ر گلخانه کاشته و د‌ر اواسط ارد‌یبهشت به گلد‌ان استکانی منتقل می‌کنند‌. گیاه د‌ر اواخر مرد‌اد‌ماه به گل می‌نشیند