گیاهان اپارتمانی.بنفشه افریقایی.بگونیا.بنجامین.بنسای.شمعدانی.یاس.

 
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری - ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٠
 


در نواحی بی آب و علف مکزیک گیاه عجیبی می روید که آن را گیاه عاشق می گویند. همان طور که انسان و حیوان عشق ورزی می کند ، این گیاه نیز عاشق می شود. گیاه عاشق بوته تیغ دار عجیبی است که همیشه در پای بوته مخصوصی می روید. اگر این گیاه را از محل خودش برداشته و پای بوته دیگری بکارند، گل های زرد رنگ آن پژمرده شده و بوته آن خشک می شود. عشق بازی این گیاه یک ماه بیشتر نیست. گل هایش به رنگ زرد تند و برگ های سبز مایل بسیاه دارد. این گیاه بعد از آن که به مرحله بلوغ رسید و به حد کافی رشد کرد ، بدور بوته گیاه دیگری که همیشه پهلویش می روید ، حلقه می زند و بعد از یک ماه از آن باز شده بحال اولش می ایستد. حال اگر قبل از رشد گیاه همان بوته مخصوصی را که گیاه زرد رنگ عاشق آن است از پهلویش جدا کنند ، بعد از چندی از فراق و دوری آن خشک شده و از بین می رود. اگر در دوران عشق بازی صحراهای خشک مکزیک را بنگریم ، در نقطه های دور از یکدیگر بوته های گیاه های عاشق را می بینیم که بدور معشوق خود حلقه زده اند